Elektrische auto’s, woonprojecten & meer over ecologie in Nederland

Hoeveel doet u voor uw omgeving? Overheden over de hele wereld hebben verschillende maatregelen genomen om de toenemende kooldioxide-uitstoot te bestrijden, waarbij landen als Canada zelfs een koolstofbelasting invoeren voor hun inwoners.

Nederland lijkt echter een beetje meer te doen.

De Nederlandse aanpak van een gezondere wereld

Nederland heeft in zijn streven naar een schonere en gezondere omgeving verschillende milieubeleidsmaatregelen genomen die gunstige resultaten hebben opgeleverd. Dit milieubeleid en de wetgeving hebben geleid tot een vermindering van de koolstofemissies, schonere rivieren, een grondige sanering van de verontreinigde grond en een enorme vermindering van de afvalstromen.

Er zijn echter nog steeds ‘aanzienlijke uitdagingen te overwinnen met betrekking tot klimaatverandering, biodiversiteit, luchtkwaliteit en de aanzienlijke uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Lees ook ons artikel over Biologisch samengestelde plastic panacea.

Een van de vermelde beleidsmaatregelen is het nationale milieubeleid. Het beoogt bij te dragen tot een meer duurzame en economische ontwikkeling om de veiligheid en de gezondheid van de Europese bevolking te waarborgen. Ze zijn van plan dit te doen door de algemene kwaliteit van het milieu te verbeteren en te behouden.

De Nederlandse overheid zet zich in voor een duurzaam beheer van het milieu in een bredere context van de Europese Unie en op mondiaal niveau.

Delen van elektrische auto’s

Innovatieve huisvestingsprojecten zullen in de komende drie jaar in zeven Nederlandse steden worden voltooid. En elektrische auto’s zullen hier een prominente rol in spelen, althans een overeenkomst die de staatssecretaris Van Veldhoven op 7 februari 2018 heeft gesloten.
De deal, met alle grote steden van Nederland zoals Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Apeldoorn, Amersfoort en Amstelveen, spreekt over de noodzaak van een substantiële reductie van de emissieniveaus, een slimmer energiesysteem, goedkopere huizen en veel extra ruimte om te passen in de behoefte aan kinderspeelplaatsen en groen.

De deal waarin de elektrische mobiliteit voor gezamenlijk gebruik wordt vermeld bij de ontwikkeling van het stedelijk gebied omvat zeven grote steden en markeert het driejarig startprogramma. Als onderdeel van deze deal wordt van individuen verwacht dat ze optekenen om gezamenlijk elektrische auto’s te delen.

Dit zal worden uitgevoerd met een combinatie van particuliere woningen die worden gegenereerd door de zonne-energie. Dit project gaat dan over naar veel meer woningbouwprojecten, waarbij de knowhow en innovaties in heel Nederland worden verspreid.

Hoe komt dit omhoog?

Het zou allemaal kunnen betekenen dat we veel minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, waardoor onze koolstofvoetafdruk minimaal blijft.

Van Veldhoven, de staatssecretaris, verklaarde dat hij inderdaad zeer opgetogen was met deze City Deal, omdat er een immense ruimte voor groen is zodra de parkeerterreinen worden afgebroken. Er zijn ook extra voorzieningen voor fietsenstallingen en kinderspeelplaatsen.

Bovendien zouden er in de straten minder uitlaatgassen zijn, en het voortdurende gebruik van elektrische auto’s zou een grote stimulans voor het milieu zijn, waardoor de gezondheidswinst aanzienlijk zou toenemen.